Mājas lapas lietošanas noteikumi

Pirms izmantot Finfarm mājas lapu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Apmeklējot Finfarm mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos noteikumus. Ja Jūs turpināsiet lietot šo mājas lapu, uzskatīsim, ka šīs mājas lapas lietošanas noteikumi un esošā privātuma politika Jūs apmierina un Jums pret to nav pretenziju. Ja šeit esošie lietošanas noteikumi un/vai privātuma politika Jūs kaut kādā mērā neapmierina, neturpiniet lietot šo mājas lapu.

Finfarm mājas lapas lietošana ir bez maksas, un tā neuzliek nekādas finansiālas saistības starp Finfarmadministrāciju un mājas lapas apmeklētāju. Atbilstoši esošai Latvijas likumdošanai, Finfarmadministrācija neuzņemamas nekādu atbildību par Finfarm mājas lapā esošās informācijas interpretāciju un šīs informācijas tālākas izmantošanas sekām, kā arī tajā sniegtās informācijas pilnīgumu un precizitāti. Finfarm ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt šajā mājas lapā ietverto informāciju. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs, un to nevar uzskatīt par reklāmu un/vai aicinājumu uz tālāku rīcību. Izmantojot Finfarm mājas lapu, mājas lapas lietotājs apzinās savu personīgo atbildību par visām materiālajām un/vai nemateriālajām sekām, ko var radīt nepareiza informācijas interpretācija un/vai mājas lapā atspoguļoto pakalpojumu izmantošana.

Mājas lapa satur tekstu, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Finfarm patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo mājas lapu. Šīs mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Bez Finfarm administrācijas rakstiskas atļaujas nav atļauts citos interneta resursos izvietot saites uz Finfarm mājas lapu. Ir aizliegts izmantot jebkāda veida automatizētus programmatūras piekļuves veidus Finfarm mājas lapai vai serveriem, uz kuriem stāv Finfarm dati. Ir aizliegts apzināti traucēt mājas lapas darbību. Mājas lapas lietošana bez iepazīšanās ar noteikumiem un privātuma politiku nav atļauta. Šajā lapā esošie noteikumi un nosacījumi veido vienošanos starp pusēm (mājas lapas apmeklētāju un Finfarm administrāciju) par vienošanās priekšmetu.

Šīs mājas lapas darbību reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šīs mājas lapas lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.